Meny
Bokashi på förskolan

Bokashi på förskolan

Bokashi är ett perfekt sätt att ta vara på matrester och köksavfall även i storköksmiljö. Extra bra passar det med bokashi på förskolor eftersom det kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel och praktiskt visa på kretslopp, miljömedvetenhet och biologi.

Vill ni bara använda bokashi i pedagogiskt syfte räcker det med en liten bokashihink där ni tar vara på en del av matavfallet. Med större kärl där ni kan ta hand om allt matavfall får ni dessutom miljöfördelar genom att minska på mängden avfall. 

Minska koldioxidavtrycket

Genom att samla allt köksavfall i en bokashi och låta det omvandlas till näringsämnen som förbättrar jorden minskar koldioxidavtrycket. Bokashi är ett miljövänligt sätt att ta hand om matrester och det är inte speciellt mycket svårare än att slänga resterna.

Integrera bokashin i pedagogiken

Om ni låter barnen vara med i alla stegen av bokashi får barnen en tydlig bild av kretslopp och hur vårt avfall blir till jord som de kan plantera i. På köpet blir det naturligt för barnen att ta hand om sina matrester istället för att kasta dem.

Dessutom är det roligt och spännande att få vara med och lägga matrester i bokashin och tappa ut lakvattnet vid behov.

Ge barnen en naturlig känsla för en miljösmart livsstil

Med en bokashi på förskolan kommer barnen snabbt vänja sig vid att ta hand om avfall. Eftersom det också blir tydligt att matresterna används i jorden blir det inte bara något som barnen gör för att de har blivit tillsagda utan de får en egen känsla för att vara en del i ekosystemet.

På det sättet blir det också naturligt för barnen att ta hand om köksavfall hemma, och kanske starta bokashi även där. Alltså startas en god spiral som leder till större omsorg om vår planet.

Odla på gården

Många förskolor har någon form av odling på gården. Med en bokashi kommer jorden i odlingen bli full av näringsämnen och växtkraft så att odlingarna kommer prunka.

Har inte er förskola någon odling kanske bokashi blir startskottet även för det. En pallkrage räcker långt om ni har plats för det. Har ni ont om utrymme fungerar större krukor bra för väldigt många växter.

Profilbild

Karl Åhgren

Karl Åhgren är en hängiven trädgårdsentusiast med en djupgående passion för odling och trädgårdsskötsel. Hans resa började som en hobby och har utvecklats till en betydande del av hans liv. Karl är speciellt intresserad av att kombinera estetik med funktionalitet i trädgården och strävar efter att skapa vackra och hållbara trädgårdar.

Som en självlärd entusiast har Karl byggt upp en omfattande kunskap genom praktisk erfarenhet och ständigt lärande. Han experimenterar gärna med nya odlingstekniker och delar entusiastiskt med sig av sina insikter och upplevelser. Karl är en stark förespråkare för ekologiska metoder och tror på odlingens betydelse för personligt välbefinnande och miljömässig hållbarhet.